தினமலர், சென்னை, 02.01.2020

இந்த விளம்பரத்தில் எத்தனை எத்தனை பிழைகள்? தலைப்பில் உள்ள ஆங்கில வாக்கியத்தை அப்படியே இட்டுள்ளனர். அன்னதாதாவை அண்ணா டேட்டா எனப் படிக்க வாய்ப்பு அளித்துள்ளார்கள். மீன்வளத் துறைக்கு நன்மைகளை விநியோகித்தல், அதற்குக் கீழே நரேந்திர மோடியால் (By Narendra Modi) எனச் சொல்லுக்குச் சொல் மொழிபெயர்த்துள்ளனர். மத்திய அரசின் இணையமைச்சரை (Minister of State) மாநில அமைச்சர் என எழுதியிருக்கிறார்கள். பர்ஷோத்தம் ரூபாலா என்ற அவரது பெயரைப்...
Continue reading

Popup Plugin
Skip to toolbar